Aineistolähtöisesti määriteltynä lähihoitajan osaamistarpeiden kokonaisuus muodostuu lähihoitajan perustehtävästä ja neljästä osa-alueesta. Lähihoitajan perustehtävä on asiakkaan tai potilaan päivittäisten toimintojen tukeminen elämänkulun eri vaiheissa terveyttä ja hyvinvointia suunnitelmallisesti edistäen. Osaamistarpeiden neljä eri osa-aluetta ovat
- ammatillinen kasvu ja oppiminen
- ammattietiikka
- ammatillinen vuorovaikutus sekä
- ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä edistävä asiakkaan tai potilaan hoito-, huolenpito- ja kasvatustyö.

Lähihoitajan tulevaisuuden osaamisessa painottuu vahvasti lähihoitajan perustehtävä, mikä vaatii laaja-alaista osaamista. Erikoistuneemman osaamisen tarve määräytyy asiakkaan tai potilaan tarpeiden ja elämänkulun mukaisesti eri toimintaympäristöissä.

Sivulle erikoistuneempi osaaminen

perustehtävä.jpg


Lähteet:
Hakala, R., Tahvanainen, S., Ikonen, T. & Siro, A. 2010. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia.