Ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä edistävä asiakkaan tai potilaan hoito-, huolenpito- ja kasvatustyö:

Lähihoitajan työn lähtökohtana ovat asiakkaan tai potilaan yksilölliset voimavarat toimintakyvyn eri osa-alueilla. Lähihoitaja tunnistaa asiakkaan tai potilaan elämäntilanteeseen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä riskejä ja tarkkailee elintoimintoja.
Työssään lähihoitaja tukee perustarpeiden toteutumista sekä edistää ja ylläpitää toimintakykyä. Lähihoitaja toteuttaa hoitotoimenpiteitä ja tukee asiakasta tai potilasta lääkehoidossa. Lähihoitajan toiminta on osallisuuteen, liikkumiseen ja itsestä huolenpitoon kannustavaa, mielenterveyttä ja arjen sujumista tukevaa.

Lähihoitaja ohjaa asiakasta tai potilasta tarkoituksenmukaisten palvelujen käytössä. Hänen toimintansa on elinympäristön ja hyvinvointiteknologian mahdollisuudet huomioivaa. Lähihoitaja toimii turvallisuutta ja työhyvinvointia edistäen.

kestäväkehitys2.jpg
Lähteet:
Hakala, R., Tahvanainen, S., Ikonen, T. & Siro, A. 2010. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia.