Lähihoitajan tulevaisuuden osaamisessa painottuu vahvasti lähihoitajan perustehtävä asiakkaan päivittäisten toimintojen tukeminen terveyttä ja hyvinvointia suunnitelmallisesti edistäen, mikä vaatii laaja-alaista osaamista. Erikoistuneemman osaamisen tarve määräytyy asiakkaan tai potilaan tarpeiden ja elämänkulun mukaisesti eri toimintaympäristöissä. Laaja-alainen ja erikoistuneempi osaaminen tulee esille jokaisessa lähihoitajan osaamistarpeessa; ammatillinen kasvu ja oppiminen, ammattietiikka, ammatillinen vuorovaikutus sekä ekologisesti, sosiaalisesti, kultturisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä edistävä hoito-, huolenpito- ja kasvatustyö. (Osaamistarpeissa on ensin kuvattu laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet ja sen jälkeen erikoistuneempi osaaminen.)

Sivulle Lähihoitajan osaamistarpeiden kokonaisuus
perustehtävä.jpg

Lähteet:
Hakala, R., Tahvanainen, S., Ikonen, T. & Siro, A. 2010. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia.