Ergonominen työskentely on lähihoitajan kykyä tunnistaa asiakkaan tai potilaan voimavarat ja osata hyödyntää niitä asiakkaan parhaaksi niin, että asiakas mahdollisimman pienellä avustuksella pääsee esimerkiksi siirtymään turvallisesti ja miellyttävästi.
Työergonomia on osa työhyvinvointia. Ergonomian tavoitteena on ihmisen turvallisuus, terveys ja hyvinvointi sekä toiminnan tehokkuus ja sujuvuus. Ergonomisesti hyvin suunnitellun työn tavoitteena on, että työntekijät voivat itse kehittää työtään, työmenetelmiä, työvälineitä ja työympäristöään omia ominaisuuksiaan vastaaviksi ja viihtyvät työssään. Lähihoitaja työskentelee hyvässä, tasapainoisessa asennossa ja hyödyntää apuvälineitä ja avustusympäristöä tarkoituksenmukaisesti.


Sivulle Turvallisuuden edistäminen
Sivulle Työhyvinvoinnin edistäminen


Lähteet:
Hakala, R., Tahvanainen, S., Ikonen, T. & Siro, A. 2010. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia
Tamminen-Peter, L. 2005. Hoitajan fyysinen kuormittuminen potilaan siirtymisen avustamisessa -kolmen siirtomenetelmän vertailu. Väitöskirja. Turun yliopisto, Turku: Painosalama.
Työterveyslaitos. 2005. Työolot ja hyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla 2005. Työterveyslaitos, Helsinki.