Peruselintoiminnoilla tarkoitetaan mm. verenkiertoa, hengitystä ja tajunnan tilaa. Potilaan tai asiakkaan terveydentilaa kuvaavat merkit ovat objektiivisesti mitattavissa erilaisten teknisten laitteiden ja apuvälineiden avulla tai havainnoimalla. Tällaisia ovat fysiologiset muuttujat kuten verenpaine, sydämen syketaajuus ja lämpötila. Osa havainnoista perustuu potilaan tai asiakkaan omaan kokemukseen tai hoitajan havaintoon tilanteesta. Osa voidaan arvioida olemassa olevien luokitusten avulla, kuten kivun arviointi ja neurologinen tila.

Linkki seuraavaan käsitteeseen Perustarpeiden toteutumisen tukeminen