Elämänkulussa on kyse toisiaan seuraavista elämänjaksojen sarjoista, joissa eri elämänalueita jäsennetään urina tai polkuina. Urien tai polkujen käännekohtina toimivat merkittävät elämäntapahtumat, jotka merkitsevät siirtymää elämäntilanteesta tai roolista toiseen. Tällaisia merkittäviä elämäntapahtumia ovat esimerkiksi koulun aloittaminen, ammatinvalinta, avioliitto, työelämä, vanhemmuus tai eläköityminen.

Yksilö itse rakentaa omilla valinnoillaan elämänkulkuaan, toisaalta yhteiskunta ja erilaiset ympäristöt eri aikoina vaikuttavat yksilön elämänkulkuun ja valintoihin. Elämänkulku käsitteenä kuvaa elämää prosessina, kun taas elämänkaari-käsitteellä kuvataan elämän rakennetta. Elämänkulku antaa käsitteenä mahdollisuuden tuoda esille enemmän elämän monimuotoisuutta.

Sivulle Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Sivulle Lähihoitajan osaamistarpeiden kokonaisuus

perustehtävä.jpg
Lähteet:
Hakala, R., Tahvanainen, S., Ikonen, T. & Siro, A. 2010. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia.
Antikainen, A. & Komonen, K. 2003. Elämänkerta ja elämänkulku kasvatuksen ja aikuiskasvatuksen sosiologiassa. Teoksessa Sallila, P. Elämänlaajuinen oppiminen ja aikuiskasvatus. Aikuiskasvatuksen 44. vuosikirja. KVS. Helsinki.