Lähihoitajan dialoginen työskentely sisältää aktiivista osallistumista, sitoutumista keskusteluun, vastavuoroista suhtautumista ja reagoimista, avointa ja vilpitöntä ilmaisua, kunnioittavaa suhtautumista sekä minäkeskeisyydestä vapaata vuoropuhelua ja vuorokuuntelua. Dialogi on yhdessä työskentelyä, jonka tavoitteena on yhteinen ymmärrys.

Sivulle Dialoginen ohjaus
Sivulle Ammatillinen vuorovaikutus

kumppanuus.jpg
Lähteet:
Hakala, R., Tahvanainen, S., Ikonen, T. & Siro, A. 2010. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia
Aarnio, H. & Enqvist, J. 2001. Dialoginen oppiminen verkossa. Opetushallitus. Kehittyvä koulutus 2/2001.