Ohjaus on aktiivista ja tavoitteellista toimintaa, jossa asiakas tai potilas ja työntekijä ovat vuorovaikutteisessa ohjaussuhteessa.Ohjaussuhteessa osapuolet eivät ole yhtäläisessä asemassa, mutta ohjauksen tulee olla vallankäytöstä vapaata dialogia, jonka tavoitteena on synnyttää lisää ymmärrystä. Dialogisen ilmapiirin lähihoitajalta vaaditaan persoonallista läsnäoloa, erilaisuuden kunnioitusta ja molemminpuolista luottamusta.

Sivulle Hoito-, hoiva- ja kasvatuskumppanuus
Sivulle Ammatillinen vuorovaikutus

kumppanuus.jpg
Lähteet:
Hakala, R., Tahvanainen, S., Ikonen, T. & Siro, A. 2010. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia
Kääriäinen, M. 2007. Potilasohjauksen laatu: hypoteettisen mallin kehittäminen. Väitöskirja. Oulun yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos. Oulu.
Ojanen, S. 2001. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian kehittelyä. 2. uusittu painos. Helsinki. Palmenia-kustannus.