Asiakkaan asianajajana toimiminen koostuu kolmesta tehtävästä: asiakkaan tai potilaan autonomian turvaamisesta, hänen edukseen toimimisesta sekä oikeudenmukaisuuden lisäämisestä sosiaali- ja terveysalalla. Tilanteissa, joissa asiakas tai potilas pystyy ja on halukas osallistumaan hoitoonsa, hoitaja pyrkii turvaamaan hänen itsemääräämisoikeutensa toteutumisen. Asianajajuus velvoittaa työntekijää informoimaan asiakasta tai potilasta ja tukemaan häntä päätöksenteossa.
Asiakas tai potilas voi valtuuttaa hoitajan toimimaan puolestaan omien voimavarojensa ollessa riittämättömät. Mikäli asiakas tai potilas ei kykene tai halua vaikuttaa hoitoonsa, hoitaja huolehtii, että hänen oikeutensa toteutuvat.

Sivulle Ammattietiikka

ammattietiikka1.jpg
Lähteet:
Hakala, R., Tahvanainen, S., Ikonen, T. & Siro, A. 2010. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia.
Bu, X. & Jezewski, M.A. 2007. Developing a mid-range theory of patient advocacy through concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 57.1.101-110.
Leino-Kilpi, H. 1990. Hyvän hoitamisen arviointiperusteet. Lääkintöhallituksen julkaisuja. 163. Helsinki. 94
Leino-Kilpi, H. & Vuorenheimo, J. 1992. Potilas hoidon laadun arvioijana. Raportteja 68. Sosiaali- ja terveyshallitus. Helsinki.