Sosiaali- ja terveysalalla lähihoitajan työnä on toimia ihmisten arjen sujuvuuden tukijana, mikä konkretisoituu kotitaloustyönä, kodin vaatehuoltona, puhtaanapitona ja huolenpitona läheisistä sekä asiakkaan tai potilaan psykososiaalisena tukena. Arjella tarkoitetaan jokapäiväistä elämää ja toimintaa. Sillä viitataan yksilön koko elämänkokonaisuuteen ja siihen sosiaalisten suhteiden verkostoon, johon hän kuuluu. Arjessa rutiinit jäsentävät ja rytmittävät elämää, vähentävät epävarmuuden tunnetta ja helpottavat päivittäisen elämän sujumista.

Sivulle Hoitotoimenpiteiden toteuttaminen
Sivulle Ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä edistävä hoito-, huolenpito- ja kasvatustyö

voimavarat_riskit.jpg
Lähteet:
Hakala, R., Tahvanainen, S., Ikonen, T. & Siro, A. 2010. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia.
Ilmonen, K. 1998. Sosiologia, rutiinit ja kulutus. Sosiologia 35 (1998): 2, 92-103.
Jokinen, Eeva (2005) Aikuisten arki. Helsinki. Gaudeamus.
Salmi, M. 1991. Ansiotyö kotona – toiveuni vai painajainen. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia N:o 225. Yliopistopaino. Helsinki