Lähihoitajan ammattieettinen osaaminen:

Lähihoitajan toiminnan taustalla on kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Hän toimii sosiaali- ja terveysalan arvojen, toimintaperiaatteiden, säädösten ja suositusten mukaisesti. Arvojen sisäistäminen näkyy ammatillisena itsetuntemuksena. Tarvittaessa lähihoitaja toimii asiakkaan tai potilaan asianajajana.

ammattietiikka1.jpg
Lähteet:
Hakala, R., Tahvanainen, S., Ikonen, T. & Siro, A. 2010. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia.