Etiikka on filosofian osa-alue, jossa tarkastellaan oikeaan ja väärään liittyviä kysymyksiä. Ammattieettiset kysymykset koskevat ammatillisten tekojen eettisyyttä. Ammattietiikassa pohditaan millainen toiminta on ammattia harjoitettaessa eettisesti hyväksyttävää ja suositeltavaa.

Sivulle Ihmiskäsitys.
Sivulle Ammattietiikka

ammattietiikka1.jpg
Lähteet:
Hakala, R., Tahvanainen, S., Ikonen, T. & Siro, A. 2010. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia.
Airaksinen, T. (toim.). 1992. Ammattien ja ansaitsemisen etiikka. Helsinki. Yliopistopaino.
Räikkä, J., Kotkavirta, J. & Sajama, S. 1995. Hyvä ammattilainen. Johdatus ammattietiikkaan. Helsinki. Painatuskeskus.