Ammatillinen vuorovaikutus toteutuu asiakaspalvelutaitoina sekä dialogisina vuorovaikutus- ja ohjaustaitoina. Lähihoitaja toimii erilaisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä ja työyhteisöissä. Hän hyödyntää kommunikaatioteknologiaa. Lähihoitaja toimii hoito-, hoiva- ja kasvatuskumppanuuden periaatteella asiakastyössä, moniammatillisessa tiimissä ja verkostoissa.

ammatillinen_vuorovaikutus1.jpg
Lähteet:
Hakala, R., Tahvanainen, S., Ikonen, T. & Siro, A. 2010. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia