Ammatillinen kasvu ja oppiminen:
Lähihoitaja tunnistaa oman osaamisensa ja sen rajat. Hän hankkii tietoa ja hallitsee työn teoreettiset perusteet sekä käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa. Hän ratkaisee työhönsä liittyviä ongelmia ja tekee päätöksiä sekä on aloitteellinen itsensä ja työnsä kehittämisessä (sisäinen yrittäjyys).

ammatillinen_kasvu_ja_oppiminen_1.jpg

Lähteet:
Hakala, R., Tahvanainen, S., Ikonen, T. & Siro, A. 2010. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia.