Oppiminen on prosessi, jossa yksilön käyttäytyminen kokemusten tuloksena muuttuu tai sen on mahdollisuus muuttua. Eri oppimisteoriat tarkastelevat ja selittävät sitä, mitä oppimisen aikana tapahtuu ja mitkä tekijät oppimiseen vaikuttavat. Ammatillinen kasvu on jatkuva elinikäinen oppimisen prosessi. Sen kautta lähihoitaja hankkii opiskelun ja elämänuransa aikana niitä tietoja, taitoja ja kykyjä, joita hyödyntämällä hän voi vastata muuttuviin ammattitaitovaatimuksiin. Ammatillinen kasvu vaatii lähihoitajalta ponnistelua sekä edellyttää voimakasta ja kestävää tarvetta tai halua oppimiseen ja oppimisen arvostamista.

Sivulle Oman osaamisen tunnistaminen

ammatillinen_kasvu_ja_oppiminen_1.jpg

Lähteet:
Hakala, R., Tahvanainen, S., Ikonen, T. & Siro, A. 2010. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia.
Ruohotie, P. 2000. Oppiminen ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatus. WSOY. Juva.