Ammatillinen itsetuntemus kehittyy alan arvojen sisäistämisen myötä. Lähihoitajan työssä omien arvojen tunnistaminen, tiedostaminen ja tarkistaminen ovat keskeistä eettistä osaamista. Itsetuntemuksella tarkoitetaan yksilön omaa ymmärrystä itsestä.
Työntekijän tulee tunnistaa omat kykynsä toimia asiakkaansa parhaaksi ja toisaalta myös tunnistaa tilanteet, joissa ei itse enää kykene toimimaan ja jolloin tarvitaan toisten ammattihenkilöiden konsultaatiota.

Sivulle Asiakkaan tai potilaan asianajajana toimiminen
Sivulle Ammattietiikka
ammattietiikka1.jpg
Lähteet:
Hakala, R., Tahvanainen, S., Ikonen, T. & Siro, A. 2010. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia.
Helkama, K. & Myllyniemi, R. & Liebkind, K. 1999. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Edita, Helsinki. 3. painos.